Veel kennis in huis

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft PVM nulmetingen laten uitvoeren bij 21 rijksmusea. PVM heeft veel kennis in huis en heeft prima nulmetingen opgeleverd die gebruikt zullen worden bij de evaluatie van de pilot in 2021.

Jan de Jong ~ Ministerie van Onderwijs & Wetenschap