Privacy

Verklaring omtrent privacy van gebruikers www.p-v-m.nl

PRIVACY VERKLARING PVM Eindhoven BV

PVM Eindhoven BV gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven (5616VD) aan de Beukenlaan 129, hierna te noemen “PVM Eindhoven BV” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. PVM Eindhoven BV verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert PVM Eindhoven BV u over de manier waarop PVM Eindhoven BV uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door PVM Eindhoven BV worden aangeboden op www.p-v-m.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

PVM Eindhoven BV gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. PVM Eindhoven BV past wat u op www.p-v-m.nl ziet aan op uw interesses. PVM Eindhoven BV gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

PVM Eindhoven BV verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.p-v-m.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. PVM Eindhoven BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door PVM Eindhoven BV.

3. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we
bewaren. PVM Eindhoven BV registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. Voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt PVM Eindhoven BV gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

4. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. PVM Eindhoven BV heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt PVM Eindhoven BV samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van PVM Eindhoven BV meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@p-v-m.nl.

5. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of PVM Eindhoven BV over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt PVM Eindhoven BV bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

6. Verbetering van diensten PVM Eindhoven BV

PVM Eindhoven BV kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek voor PVM Eindhoven BV uitvoeren, geeft PVM Eindhoven BV uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

7. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

PVM Eindhoven BV gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt PVM Eindhoven BV uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan PVM Eindhoven BV uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

8. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt PVM Eindhoven BV deze gegevens net zoals die van andere klanten van PVM Eindhoven BV.

9. Social media

Op sommige plekken op www.p-v-m.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. PVM Eindhoven BV krijgt geen toegang tot uw social media-account.

10. Andere doeleinden

Tot slot kan PVM Eindhoven BV uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. PVM Eindhoven BV geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door PVM Eindhoven BV voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden PVM Eindhoven BV een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) PVM Eindhoven BV op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. PVM Eindhoven BV maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die PVM Eindhoven BV ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@p-v-m.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat PVM Eindhoven BV tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.p-v-m.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid PVM Eindhoven BV

1. PVM Eindhoven BV heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die PVM Eindhoven BV verwerkt ten behoeve van www.p-v-m.nl. PVM Eindhoven BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. PVM Eindhoven BV bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.p-v-m.nl, tenzij PVM Eindhoven BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. PVM Eindhoven BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.p-v-m.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken
van www.p-v-m.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.p-v-m.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 14-06-2018.

Privacy verklaring PVM Eindhoven B.V. 

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Lisanne Bergefurt
Assistent Adviseur
0402914020
Bob van Doremalen
Technisch adviseur
0402914020
b.vandoremalen@p-v-m.nl
Anton de Klerk
Vastgoedadviseur
010 265 19 02
a.deklerk@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
  • Investering in een langdurige klantrelatie;
  • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
  • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
  • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
  • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.