Zorg

PVM richt zich op de kansen en verantwoordelijkheden binnen zorgvastgoedmanagement

Zorgorganisaties zijn sinds enkele jaren zelf verantwoordelijk voor de huisvesting. Dit geeft extra verantwoordelijkheden, maar biedt ook extra kansen. Wij kijken met uw organisatie naar deze kansen en nemen de verantwoordelijkheden graag uit handen. Een goede organisatie van uw zorgvastgoed zorgt voor een toegevoegde waarde voor uw zorgorganisatie, uw medewerkers en uw cliënten en/of patiënten. Wij helpen u graag om deze toegevoegde waarde te optimaliseren.
Binnen de optimalisatie van zorgvastgoedmanagement hebben wij een aantal speerpunten onderscheiden.

Scheiden van wonen en zorg

Het scheiden van de woon- en zorgfuncties in een zorgcomplex biedt financiële voordelen voor de zorginstelling, mits goed uitgevoerd. De algemene ruimtes binnen zo’n woon-zorgcomplex bevatten een belangrijke meerwaarde voor de bewoners, maar zijn vaak een financiële strop voor de exploitatie. PVM helpt u met de zoektocht naar een praktische exploitatieoplossing voor de wooneenheden, de zorgfuncties en de verschillende algemene functies in uw zorgcomplex.

Brandveiligheid

Sinds ‘wonen en zorg’ in 2013 een feit is geworden, is brandveiligheid in zorgcomplexen een ‘hot’ topic geworden. De verandering en scheiding van functies en de ouder wordende bewoners zorgt voor nieuwe en veranderde standaarden waaraan voldaan moet worden. De veiligheid van de bewoners, medewerkers en gasten in het complex staat voorop. Daarom is een goed brandveiligheidsplan nodig. Wij voeren brandveiligheidsscans uit en ontwikkelen voor u een brandveiligheidsplan dat voldoet aan alle eisen voor uw zorgcomplex.

Strategische huisvestingsplannen

Huisvesting bestaat uit vastgoed, wat statisch en traag van aard is. Dit terwijl de kwaliteit en de eisen van de zorg continu verbeteren en veranderen. Het anticiperen op deze veranderingen kan stap voor stap gebeuren, maar dit is traag en kostenrijk. Het creëren van een strategisch huisvestingsplan zorgt voor een visie en doel over hoe om te gaan met de snelle transities binnen de zorg. Een duidelijke koers organiseert duidelijkheid en zodoende kunnen risico’s gezien en gedekt en kansen gepakt worden. Flexibiliteit staat in onze huisvestingsplannen centraal, met het oog op de kern van de zorgtaak.

Optimalisatie van ruimtemanagement

Trends binnen het ruimtemanagement zoals flexwerken zijn binnen eerste-lijns-zorgorganisaties minder van toepassing. Het optimaliseren van het ruimtegebruik is door een efficiënter organisatiesysteem in combinatie met een flexibele inrichting in gebruik wel mogelijk. Het optimaliseren van het ruimtegebruik leidt tot een afname in benodigde vierkante meters, wat op termijn leidt tot minder kosten. Wij helpen u graag bij het opstellen van een managementplan waardoor de ruimte binnen uw vastgoed optimaal gebruikt kan worden.

Business case

Het exploiteren van vastgoed vereist goed management, het ontwikkelen van vastgoed vereist een goede business case. Net als bij het opstarten van organisaties geldt voor het (her)ontwikkelen van vastgoed dat een gedegen business case aan de basis staat. Een belangrijk onderdeel van deze business case in de zorg is de cliënt/patiënt. Niet alleen de beleving en kwaliteit van het vastgoed, maar ook een goede overgang naar de nieuwe of vernieuwde huisvesting is belangrijk. Het creëren van een sluitende, enthousiasmerende en reële business case is onze passie. Wij helpen u dan ook graag bij het oppakken van alle uitdagingen bij de (her)ontwikkeling van uw zorgvastgoed.

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Björn van Huijgevoort
Directeur
06 42 13 86 15
b.vanhuijgevoort@p-v-m.nl
Roy Zöld
Directeur
06 25 30 00 44
r.zold@p-v-m.nl
Cees van Beukering
Directeur
040 291 40 20
c.vanbeukering@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
  • Investering in een langdurige klantrelatie;
  • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
  • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
  • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
  • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.