Woningcorporaties

PVM ondersteunt woningcorporaties in hun beleid, waarbij huurders altijd centraal dienen te staan

Voor veel mensen geldt: zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens anders. De eigen plek staat voor veiligheid, geborgenheid en gezelligheid. Wanneer het thuis een corporatiewoning betreft heeft de woningcorporatie, een enorme verantwoordelijkheid. Deze beheert huis en haard. Het vertrouwen van de huurders mag niet worden beschaamd. Dit geldt voor het klantcontact, de toewijzing van de woning en voor het beheer en onderhoud ervan. In alle gevallen staat de huurder met zijn wensen centraal, waarbij zowel het economische als het maatschappelijke aspect in ogenschouw hoort te blijven. Vanuit deze benadering ondersteunen wij besturen en medewerkers van woningcorporaties bij de (her)ontwikkeling, de exploitatie en verkoop van woningen. Hierbij geeft PVM ondersteuning in de vorming van een visie op hoe om te gaan met de huidige trends en ontwikkelingen en deze te vertalen naar een duurzaam beleid. Wij adviseren uw corporatie graag op een van de volgende gebieden.

Assetmanagement

Het managen van een vastgoedportefeuille is zich aan het ontwikkelen. De verdeling in verschillende afdelingen is eveneens aan vernieuwing toe. De onderhouds- en beheerprocessen grijpen in elkaar en de kwaliteit staat hierbij centraal. PVM als assetmanager gaat verder dan de reeds gebaande beheers- en onderhoudsprocessen. Het doel: de optimale prestatie uit uw woningportefeuille halen voor de corporatie en de huurder.

Portefeuillesturing

Sociale huurwoningen zijn de core business van woningcorporaties. Het investeren in en aantrekken en afstoten van deze sociale huurwoningen horen bij het management van de woningportefeuille. Efficiënt portefeuillemanagement vermindert kosten (voor corporatie en huurder) en optimaliseert de prijs-kwaliteitsverhouding. Wij helpen corporaties graag met het optimaliseren van de portefeuillestrategie om gezamenlijk een zo optimaal mogelijke portefeuille te realiseren voor uw corporatie en uw huurders.

Regisserend opdrachtgeverschap

Het traditioneel opdrachtgeverschap wordt steeds vaker achtergelaten door corporaties. Het is niet meer van deze tijd om binnen de organisatie alle bouw-, renovatie- en onderhoudsprocessen intern te willen organiseren. Wij adviseren en ondersteunen corporaties in de ontwikkeling tot regisserend opdrachtgever. Het opstellen van uniforme contracten voor de verschillende bedrijfsprocessen helpt met het afdragen van risico’s. De veelheid aan opdrachtnemers laten we afnemen tot een selecte groep co-makers. Dit leidt tot de volgende simpele weergave voor uw corporatie: dít is wat wij willen en dit is wat wij ervoor betalen.

Risicomanagement

Het verzorgen van een gezonde en veilige woonomgeving is de eerste en belangrijkste taak voor woningcorporaties. Zowel vanuit de woningwet, als vanuit de maatschappelijke doelstelling wordt dit verlangt. Risicomanagement vormt de basis van het onderhouden van een veilige en gezonde leefomgeving. Immers, alle risico’s afdekken is in de realiteit niet haalbaar. PVM heeft de afgelopen jaren met veel corporaties samengewerkt om risicomanagement in de corporatiesector een stap verder te helpen. Dit heeft tot kennisontwikkeling en risicomanagement trajecten geleidt waarmee we ons ontwikkeld hebben tot koploper in risicomanagement. Op basis van deze uitgebreide kennis en kunde adviseren we woningcorporaties in het managen van risico’s voor het realiseren van een veilige en gezonde woonomgeving.

Onderhoud en duurzaamheid

De onderhoudskwaliteit bepaalt voor een groot deel het comfort van de huurder, maar eveneens de houdbaarheidsdatum van de woning. Een goede onderhoudsplanning beperkt de onderhoudskosten, waarborgt de kwaliteit en garandeert de exploitatieperiode van de woning. PVM is zeer ervaren in het opstellen van meerjarige onderhoudsplanningen (MJOP’s) voor een groot aantal corporaties door heel Nederland. We stellen aan de hand van uw eisen en wensen een onderhoudsbeleid op en toetsen middels inspecties uw woningportefeuille via de RGD-BOEI-methode. Ook worden steeds meer gebouwen getoetst op duurzaamheid. De gebouwde omgeving verbruikt een groot deel van de energieproductie. Een lager energieverbruik staat dan ook hoog op de agenda van overheden. Corporaties springen hier vaak op in, mede omdat een duurzame woonomgeving meer comfort en minder kosten meebrengt voor de huurder. PVM ondersteunt en adviseert in het creëren van een duurzaamheidsstrategie om een win-winsituatie voor huurder en corporatie te bewerkstelligen.

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Björn van Huijgevoort
Directeur
06 42 13 86 15
b.vanhuijgevoort@p-v-m.nl
Roy Zöld
Directeur
06 25 30 00 44
r.zold@p-v-m.nl
Paul Hendrikx
Directeur
06 51 22 80 96
p.hendrikx@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
  • Investering in een langdurige klantrelatie;
  • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
  • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
  • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
  • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.