Overheid

PVM ondersteunt overheden in vastgoedbeheer

Overheden beschikken over een aanmerkelijke hoeveelheid vastgoed. Echter, vastgoed is geen doel, maar een middel. Het vastgoed wordt beheerd door gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en de rijksoverheid. Het ondersteunen van deze overheden is één van de basiswerkzaamheden van PVM. In de verdeling van taken heeft een grote verschuiving plaatsgevonden – hogere overheden, in het speciaal de rijksoverheid, hebben een verscheidenheid aan taken afgedragen aan regionale en plaatselijke overheden. Deze overgang maakt dat aanvullende specifieke kennis bij overheden nodig is. In het complexe spanningsveld tussen publiek en privaat ondersteunen wij bij het ontwikkelen in en verbeteren van de uitvoering van deze nieuwe taken, maar tevens bij de optimalisering van de reeds bekende taken.

Procesmanagement

Als procesmanager voor gemeenten verbindt PVM verschillende partijen om opzoek te gaan naar optimale oplossingen binnen ontwikkeling en projectprocessen. Het (her)ontwikkelen en onderhouden van een gebied of gebouw gaat gepaard met veel partijen die allen excellente kennis hebben op hun eigen gebied. We regelen het combineren van deze kennis, het vinden van de samenhang en overeenkomst tussen verschillende partijen, het overtuigen van deze partijen en het afstemmen van de samenwerking tussen deze partijen. Als de zogeheten ‘spin in het web’ managen wij vanaf de start van een proces of als interimmanager uw (her)ontwikkeling, (risicomanagement-)implementatie of probleemdossier.

Aanbesteden en contracteren

Aanbesteden voor lagere overheden is specifiek en complex. Het speelt zich vaak af in een politieke context waarbij niet alleen financiële, maar ook maatschappelijke belangen spelen. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in deze complexiteit en zien uitdaging in het vinden van oplossingen binnen de juridische en maatschappelijke kaders die voor uw gemeente gelden. Bij grote (her)ontwikkelings- en onderhoudsprojecten bepalen aanbestedingsprocedures, goed gekozen contractvormen en adequate begeleiding in de uitvoering het financiële resultaat. Wij gebruiken onze kennis en ervaring bij het zoeken naar gedegen oplossingen voor realisatie in combinatie van opbrengsten en maatschappelijke toegevoegde waarde.

Strategisch vastgoedbeleid

Vastgoed kenmerkt zich door zijn inelasticiteit. Hierdoor is het creëren van een goede vastgoedportefeuille alleen mogelijk wanneer het samengaat met het sturen van het vastgoed in deze portefeuille. Wij helpen uw overheid een strategisch vastgoedbeleid te ontwikkelen en bieden hiervoor eenvoudige sturingselementen. Het strategisch managen van vastgoed spitst zich toe op functionaliteit, kwaliteit en directe en indirecte waarde van het vastgoed. Wij adviseren u bij het opstellen van een strategisch vastgoedbeleid zodat het vastgoed in uw gemeente aan de maatschappelijke doelstelling van nu en de toekomst zal bijdragen.

Projectmanagement

Eén van de wensen binnen het (maatschappelijke) vastgoed in het bezit van overheidsinstanties is flexibiliteit in ruimtegebruik. Volledige flexibiliteit bestaat echter niet en de kwaliteitseisen veranderen met de tijd. Bouw, verbouw, herontwikkeling en herinrichting zijn dan de meest voorkomende oplossingen. Wij helpen u graag met het opstellen van een programma van eisen, het opzetten van het project en het managen hiervan. Het enige wat u hoeft te doen is vertrouwen op ons, wij zorgen dat uw vertrouwen beloond wordt. Wij verzorgen de communicatie met de verschillende betrokken partijen en zorgen dat de einddoelstelling gerealiseerd wordt.

Efficiënt en effectief maatschappelijk vastgoed

De financiering van veel maatschappelijk vastgoed staat onder druk. De strategische-, maatschappelijke- en boekwaarde van vastgoed kan op veel verschillende manieren worden ingezet. Welke strategie gebruikt u voor het managen van uw maatschappelijk vastgoed? Wat houdt u in bezit, welke taken worden uitbesteed en hoe verdedigt dit het maatschappelijk belang? Multifunctionaliteit en flexibiliteit maken of breken de investering in maatschappelijk vastgoed. Het zoeken naar efficiënt en effectief gebruik van maatschappelijk vastgoed is de creatieve strategische opgave waar wij onze passie voor vastgoed voor willen gebruiken. Om de maatschappelijke en financiële doelstellingen van uw beleidsstrategie te behalen, creëren we een strategie voor het maatschappelijk vastgoed van uw gemeente. In die strategie bevindt zich een visie op de exploitatiewijze van het aangehouden vastgoed en de afstoting van het overbodige vastgoed.

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Paul Hendrikx
Directeur
06 51 22 80 96
p.hendrikx@p-v-m.nl
Nick van Steeden
Vastgoedadviseur
040 291 40 20
n.vansteeden@p-v-m.nl
Davy Brummans
Vastgoedadviseur
06 - 51 15 16 43
d.brummans@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
  • Investering in een langdurige klantrelatie;
  • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
  • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
  • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
  • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.