Bouw & Ontwikkeling

PVM richt zich op de kansen en verantwoordelijkheden binnen zorgvastgoedmanagement

De moeilijke tijd die de bouwsector achter de rug heeft, heeft niet alleen voor klappen gezorgd. Er zijn ook een aantal nieuwe kansen ontstaan. Zo zijn er efficiëntieslagen gemaakt en zijn bouwtechnieken en -specialisaties verder ontwikkeld. De bouw is efficiënter en complexer dan voor de crisis. Wij bieden begeleiding en advies bij bouw- en ontwikkelingsprocessen op onder andere de volgende gebieden.

Business Case

Het exploiteren van vastgoed vereist goed management, het ontwikkelen van vastgoed vereist een goede business case. Voor het (her)ontwikkelen van vastgoed geldt net als bij het opstarten van organisaties dat een gedegen business case aan de basis staat. Een duurzame business case richt zich op gedegenheid en flexibiliteit; eigenschappen die de kwaliteit en duurzaamheid van gebruik representeren en die wij als PVM nastreven. Het is onze passie om een sluitende, enthousiasmerende en reële business case te creëren. Wij helpen u dan ook graag bij het oppakken van alle uitdagingen bij de (her)ontwikkeling van uw vastgoed.

Ketenpartners

Door de industrialisatie van de bouw is het aantal betrokken partijen in een bouwproces toegenomen. Dit heeft enerzijds voor een kwaliteitsinjectie gezorgd, maar anderzijds ook voor meer complexiteit in het bouwproces. Het aantal schakels in de procesketting is toegenomen en ketensamenwerking is hiervoor de uitkomst. PVM is uw adviseur en begeleider in deze ketensamenwerking. Dankzij onze ervaring in het organiseren van heldere samenwerkingsstructuren voor betrokken ketenpartners beschikken we over een uitgebreid netwerk. Met onze kennis van de marktpartijen zijn wij in staat projectgericht een ketensamenwerking aan te sturen.

Aanbestedingen

Het opzetten en begeleiden van een aanbestedingsprocedure is voor ieder project een nieuwe uitdaging. Afhankelijk van de aanbestedende partij zijn er aanvullende eisen waaraan voldaan moet worden om in een aanbesteding te kunnen meedoen. PVM ondersteunt en adviseert zowel aanbesteders als marktpartijen bij het aanbesteden. Als onafhankelijke partij kunnen wij selectiecriteria en gunningscriteria opstellen of toetsen. Door het organiseren van een eerlijke aanbesteding vinden wij de beste match tussen opdrachtgever en marktpartij.

Integrale projectbeheersing

Het bouwen van nu en het bouwen van de toekomst is complex, snel en efficiënt en daardoor gebonden aan planning. Alle schakels in het proces moeten voldoen aan de gestelde eisen, want een kink in de kabel betekent vertraging en faalkosten. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd en ervaren in het managen van projecten om de faalkosten tot een minimum terug te brengen. Door PVM in te zetten als projectmanager zorgt u ervoor dat de kinken uit de kabel worden gehaald en er een scherpe projectplanning tot de realiteit verheven wordt.

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Björn van Huijgevoort
Directeur
06 42 13 86 15
b.vanhuijgevoort@p-v-m.nl
Paul Hendrikx
Directeur
06 51 22 80 96
p.hendrikx@p-v-m.nl
Nick van Steeden
Vastgoedadviseur
040 291 40 20
n.vansteeden@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
  • Investering in een langdurige klantrelatie;
  • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
  • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
  • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
  • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.