Beleggers

Een hoog rendement realiseren voor vastgoedbeleggers is dé uitdaging voor PVM

Beleggen in vastgoed is een uitdaging die gepaard gaat met risico’s. Het in kaart brengen van deze risico’s en deze daardoor op tijd kunnen detecteren helpt aanzienlijk bij het verkrijgen van een hoog rendement. PVM gaat deze uitdaging graag aan en helpt u met risicomanagement, assetmanagement, rendementsoptimalisatie en propertymanagement.

Assetmanagement

Het optimaliseren van de prestaties van uw vastgoed op alle vlakken, is een uitdaging die wij met beide handen aanpakken. Het optimaliseren zorgt niet alleen voor een efficiëntere kosten- en opbrengstenverhouding, zowel financieel als in beleving en kwaliteit, maar ook voor een vastere cashflow door tevreden huurders. Het uitsluiten van risico’s, KPI prestatiemanagement en lifecycle management; wij zijn erin gespecialiseerd en nemen deze verantwoordelijke taak graag op ons.

Propertymanagement

Wij beheren uw vastgoed op tactisch en operationeel niveau. We stellen meerjarige onderhoudsplanningen op en regelen de aanbesteding en uitbesteding van het onderhoud. Door jarenlange ervaring beschikken wij over uitgebreide kennis en kengetallen op het gebied van onderhouds- en beheerkosten. Deze kennis, in combinatie met ons uitgebreide netwerk, gebruik wij om het onderhoud voor uw vastgoed op een zo efficiënt mogelijke manier te organiseren.

Risico-inventarisatie en analyse

Het verlagen van het risico kan voor iedere vastgoedportefeuille interessant zijn. Commercieel en residentieel vastgoed hebben elk hun eigen risico’s en de gevolgen verschillen eveneens. Wij maken voor uw portefeuille een risico-inventarisatie en analyse en onderzoeken wat binnen uw portefeuille de grootste risico’s met de grootste gevolgen zijn. Aan de hand van de risicokaart presenteren wij deze, waarmee inzicht wordt gegeven en onderbouwde sturing mogelijk wordt. Het sturen op risicovermindering op portefeuille niveau leidt tot lagere risico’s, een beter imago en uiteindelijk een hoger financieel rendement.

Optimalisatie van rendement

Rendementsoptimalisatie gebeurt door dynamisch en strategisch vastgoedmanagement. Het verkrijgen van hogere inkomsten uit waardestijging in combinatie met huuropbrengsten kan leiden tot een hoger rendement, zeker in combinatie met het tactisch verlagen van kosten. Het verhogen van het rendement voor uw vastgoedportefeuille doen wij door een strategisch plan uit te werken waarin op strategische wijze de tactische en operationele processen in het vastgoedbeheer worden aangestuurd. Bovendien hebben wij de medewerkers en kwaliteiten in huis om dit plan niet alleen op te stellen, maar ook op tactisch en operationeel niveau ten uitvoer te brengen. Zo staat PVM garant voor een optimaal rendement voor uw vastgoedinvestering.

Technische Due Dilligence (TDD)

Investeren in vastgoed vraagt om inzicht in risico’s. Als investeerder wilt u zeker weten dat het vastgoed in kwestie een gezonde investering is, terwijl u als verkoper zeker wilt zijn over de conditie van het vastgoed dat u in de markt zet. Ook bij renovaties en transformaties worden TDD’s opgesteld om de risico’s en de kosten voor beheersing in kaart te brengen. Het inventariseren van risico’s tijdens een Technische Due Dilligence-keuring spitst zich toe op de technische risico’s op gebouw niveau, lokaal overheidsbeleid, milieu- en duurzaamheidsaspecten en gezondheids- en veiligheidsaspecten op buurtniveau. Onze adviseurs hebben uitgebreide kennis verzameld over het in kaart brengen en managen van risico’s. Een Technische Due Diligence keuring biedt de zekerheid die u zoekt. Een rapportage met daarin de risico’s en praktische actiepunten en aandachtspunten is het resultaat.

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Roy Zöld
Directeur
06 25 30 00 44
r.zold@p-v-m.nl
Marc Heijmans
Directeur
06 53 75 16 45
m.heijmans@p-v-m.nl
Nick van Steeden
Vastgoedadviseur
040 291 40 20
n.vansteeden@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
  • Investering in een langdurige klantrelatie;
  • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
  • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
  • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
  • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.