Publicaties

PVM ontwikkelt kennis en organiseert activiteiten en scholingen voor kennisdeling over actuele thema's

Bij PVM spelen we niet alleen in op de vragen vanuit onze klanten. We houden ons ook proactief bezig met actuele thema’s en activiteiten die belangrijk en interessant zijn voor de vastgoed- en woningsector. Die drive om kennis te delen, activiteiten te organiseren en constant te willen groeien heeft geresulteerd in de volgende organisaties.


 

Vastgoedmanagement

Een integrale en systematische benadering voor effectief en efficiënt vastgoedmanagement.

‘Haal het beste uit uw vastgoed’

Management impliceert verandering, dynamiek, sturen en regelen. Echter, vastgoed heeft sterk beperkende kenmerken. Is het eenmaal gerealiseerd, dan is het de weerbarstigheid zelve: een star product met een lange levensduur. Dit maakt een opportunistische ad hoc-benadering van vastgoed volstrekt zinloos.

Integraal vastgoedmanagement neemt in onze dynamische samenleving een belangrijke plaats in. Alleen door te kiezen voor een integrale en systematische benadering van vraagstukken op het gebied van vastgoed, is een duurzaam en economisch verantwoord beheer mogelijk.

Het boek is hier te bestellen.

Auteur: ir. C.A.J. van Beukering RVGME

Vastgoedontwikkeling

Gebruikers van vastgoed verlangen kwaliteit. In Vastgoedontwikkeling is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. Het eerste type heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van het vastgoed. Het tweede type verwijst naar het financiële aspect van huisvesting. Het gaat niet alleen om de initiële investering, maar ook om de exploitatiekosten van het vastgoed over een veel langere periode, de Life Cycle Cost.

Om tot een kwalitatief goed product te komen zal men bij de vastgoedontwikkeling deze twee waarden leidend moeten maken gedurende het ontwerpproces. De financiële waarde en de beleveniswaarde van belanghebbenden (producent/eigenaar/verhuurder, huurder, maatschappij) bepalen zo de definitie van kwaliteit voor vastgoed. De mens als makende mens, homo faber, streeft echter steeds naar beter. Het begrip kwaliteit blijkt dus een dynamisch begrip te zijn, ofwel: modern wonen is van alle tijden.

 

Het boek is uitverkocht.

Auteur: ir. C.A.J. van Beukering RVGME

Vastgoed, markt en ruimte

Vastgoed, markt en ruimte gaat over de ruimtelijke ontwikkeling van de samenleving en bedrijvigheid en wat dat betekent voor de ruimtelijke inrichting. Het is bestemd voor opdrachtgevers en hun raadgevers die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed en het belangrijk vinden huisvesting te realiseren die weliswaar financieel rendement oplevert, maar in eerste instantie ons welzijn ondersteunt. Dit is belangrijk in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door heftige schokken. Van opdrachtgevers en hun raadgevers wordt leiderschap gevraagd. Dit boek biedt een denkkader om het steeds complexere proces van vastgoedontwikkeling beter te overzien, zodat opdrachtgevers en alle bouwpartners beter in staat zijn ‘het beste vastgoed in de ruimtelijke context’ te realiseren.

Dit boek is uitverkocht.

Auteur: ir. C.A.J. van Beukering RVGME, M.M.H.M. Donkers, F.J. Oevering

Economie en ruimtelijke inrichting

Sinds de kredietcrisis zitten bouwnijverheid, overheden en vastgoedeigenaren in het slop. Overheden en projectontwikkelaars hebben flink moeten afboeken op hun grondposities, omdat bouwprojecten zijn afgeblazen. Vastgoedeigenaren zagen de leegstand oplopen, terwijl de orderportefeuilles van architecten en bouwbedrijven opdroogden. Ook particulieren krijgen hun huis moeilijk verkocht. Tot voor kort had de vastgoedwereld de illusie dat de crisis wel snel zou overwaaien.  In Vastgoed, markt en ruimte (2010) was reeds gesignaleerd dat het na de crisis anders zou worden. In deze aanvulling op Vastgoed, markt en ruimte wordt, naast de actualiteit, nader ingegaan op de wisselwerking tussen economie en ruimte, en is het item vastgoed verder naar de achtergrond gedrongen, als afgeleide van de economie. Omdat de wisselwerking tussen economie en ruimte verder gaat dan vastgoed en zo wezenlijk is voor de gehele ruimtelijke inrichting, is ook de titel van deze herziene druk van Vastgoed, markt en ruimte gewijzigd in Economie en ruimtelijke inrichting.

Deze publicatie is hier te verkrijgen.

Auteur: ir. C.A.J. van Beukering RVGME

Code ROOD

De projectgroep ‘Veilig en Gezond Wonen’ probeert met deze uitgave van ‘Code Rood’ een steentje bij te dragen aan het dynamische proces dat risicomanagement is. In dit praktijkboek is informatie bijeengebracht uit zowel de theorie als de praktijk van woningcorporaties en adviesbureaus. Zo is getracht een integraal beeld te schetsen van technisch risicomanagement in de bestaande woningvoorraad. Er is al veel geschreven over risico’s in de bestaande woningvoorraad en er is veel bekend bij de (medewerkers van) woningcorporaties. De projectgroep beoogt aanvullingen te doen op de bestaande kennis en vooral overzicht te creëren. We hopen daarom dat het praktijkboek niet alleen de benodigde stuurinformatie levert voor het (technisch) management, maar ook de interne en externe communicatie over risicomanagement bevordert. Het traject van risicobeheersing zal het risicobewustzijn in de organisatie vergroten en de gezamenlijke kennis over risicomanagement verbeteren.

Dit boek is hier te bestellen.

Auteur: ir. B.C. van Huijgevoort & ir. R.H.A. Kieviet

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Lisanne Bergefurt
Assistent Adviseur
0402914020
Bob van Doremalen
Technisch adviseur
0402914020
b.vandoremalen@p-v-m.nl
Anton de Klerk
Vastgoedadviseur
010 265 19 02
a.deklerk@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
  • Investering in een langdurige klantrelatie;
  • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
  • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
  • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
  • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.