Risico & Kwaliteitsmanagement

PVM ondersteunt vastgoedorganisaties bij het opzetten en implementeren van risico- en kwaliteitsmanagement.

Risicobeheersing is het maken van een afweging tussen de mate waarin een risico wordt afgedekt en de kosten die hieraan zijn verbonden. Deze afweging is in sommige gevallen geregeld middels wetgeving, maar dient in veel gevallen in een beleid gevat te worden. Dit geldt eveneens voor kwaliteitsmanagement. Sturen op kwaliteit is in het geval van vastgoed meer noodzaak dan wens. Het vastgoed van een kwaliteit-gestuurde organisatie presteert beter, zowel in de geleverde dienst als in financieel opzicht. Wij adviseren binnen het risico- & kwaliteitsmanagement over de volgende expertises.

Procesaudit

Processen binnen een organisatie bestaan uit een schakel van korte deelprocessen die op bepaalde plekken in elkaar worden geweven. Dit web van activiteiten bij een organisatie is voor een management onoverzichtelijk. Als adviseurs lichten wij uw processen door en brengen we de mogelijkheden en kansen voor verbetering in beeld. Van ontwikkelings- tot exploitatieproces; wij brengen het in kaart voor u.

Kwaliteitsmanagement

Sturen op kwaliteit binnen het vastgoed is een must. Het doel is om het hoogste rendement uit uw vastgoed te halen, zowel in financieel opzicht als kwalitatief en maatschappelijk gezien. Kwaliteit is hierin een begrip dat niet altijd direct in cijfers te vatten valt. Om op kwaliteit te kunnen managen stellen wij voor u KPI’s op. Key Performance Indicators geven aan welke toegevoegde kwaliteit gemeten gaat worden en hoe dit gedaan zal worden. Het opstellen van KPI’s geeft u de mogelijkheid beleid te maken en te managen op kwaliteit.

Implementatie risicomanagement

Het managen van risico’s, onder andere op het gebied van veiligheid en gezondheid, is een traject dat organisatie en portefeuille breed ingezet dient te worden voor een succesvol resultaat. PVM ondersteunt bij de implementatie om van ad hoc management van risico’s naar continu risicomanagement te gaan. Middels een stappenplan wordt dit implementatietraject opgestart.

  1. Inzicht verkrijgen in risico’s
  2. Evalueren van kans en impact van risico’s
  3. Uitwerken van beheersmaatregelen
  4. Borgen van beheersmaatregelen

Het traject vervolgt via het ‘plan, do, check & act’principe als continu proces van risico-inventarisatie en borging van beheersmaatregelen.

Informatiemanagement

In een grote vastgoedportefeuille is er eveneens een grote hoeveelheid informatie. Controle over de basisgegevens, die bij de afzonderlijke vastgoedobjecten behoren, is de basis van efficiënt vastgoedbeheer en –management en daarmee risico- en kwaliteitsmanagement. PVM inventariseert deze informatie en verwerkt dit in een facilitair management informatie systeem (FMIS). Een FMIS is een basissysteem voor het overzichtelijk opslaan van vastgoed gerelateerde informatie. Dit kan als opstart gebruikt worden voor de basisinformatie (adres, type) om vervolgens uit te breiden met technische, financiële, contractuele informatie eraan te koppelen. Zo leggen wij de basis voor een goede kwaliteit van uw portefeuille.

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Björn van Huijgevoort
Directeur
06 42 13 86 15
b.vanhuijgevoort@p-v-m.nl
Urs Veltrop
Vastgoedadviseur
040 291 40 20
u.veltrop@p-v-m.nl
Davy Brummans
Vastgoedadviseur
06 - 51 15 16 43
d.brummans@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
  • Investering in een langdurige klantrelatie;
  • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
  • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
  • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
  • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.