Portefeuillemanagement

Strategische sturing van uw vastgoedportefeuille op kwaliteit, maatschappelijk- en financieel rendement.

Een vastgoedportefeuille bestaat uit een samenstelling van meerdere vastgoedobjecten in het bezit van één eigenaar of organisatie. Het managen van deze portefeuille vraagt om een toekomstgerichte visie. Een duurzame portefeuille is goed voor haar omgeving en functioneel voor haar gebruiker. Flexibiliteit in de inrichting en de uitstraling van het vastgoed biedt mogelijkheid tot transformatie naar een functionele gebruiksvorm.  Dit vormt de basis voor een portefeuille met hoge kwaliteit en hoge prestaties.

Portefeuillesturing

Vastgoed kenmerkt zich door zijn inelasticiteit. Hierdoor is het creëren van een goede vastgoedportefeuille alleen mogelijk wanneer het samengaat met het sturen van het vastgoed in deze portefeuille. Als vastgoedeigenaar wil je daarom voorzien worden van eenvoudige sturingselementen. Deze elementen moeten het sturen op het beleid en op de financiën ondersteunen en zorgen dat de waarde en kwaliteit van je vastgoed gewaarborgd blijven. Wij richten deze sturingselementen voor uw vastgoedportefeuille in en adviseren u hoe u deze kunt gebruiken voor een efficiënte portefeuillesturing.

Kwaliteitsbeleid

Een strategisch ingerichte vastgoedportefeuille kenmerkt zich doordat deze zich onderscheidt op twee vlakken: kwaliteit en duurzaamheid. Door te sturen op de kwalitatieve vraag in het betreffende marktsegment en door de kwaliteit daar waar deze tekortschiet aan te vullen, vergaart (een groot deel van) een portefeuille een toekomstbestendige positie in de markt. Het realiseren van duurzaam vastgoed garandeert toekomstbestendigheid en energiezuinigheid. Wij kennen de markt vanbinnen en vanbuiten en kennen de kwaliteitsvraag dan ook op ons duimpje. Onze adviseurs bieden u via de Kwaliteit in Balans methodiek gebruiksvriendelijke handvatten voor het opstellen van handboeken en prestatie-eisen.

Vastgoedstrategie

Een vastgoedrendement bestaat uit direct en indirect financieel rendement en het genot dat als gebruiksgemak van de huurder/gebruiker kan worden omschreven. PVM helpt u met de keuze op welk rendement gestuurd dient te worden en op welke wijze dit dient te gebeuren. Dat doen we door het creëren en opstellen van een vastgoedstrategie voor uw vastgoedportefeuille. Wij ontwikkelen een strategie met sturingselementen voor een helder beleid. We richten deze sturingselementen in en adviseren hoe u deze kunt gebruiken voor efficiënte uitvoering van uw vastgoedstrategie.

Prestatiemeting

Vastgoed valt op vele manieren te beoordelen; de vierkante meters, de onderhoudskwaliteit, het rendement dat het haalt, etc. Het meten en in kaart brengen van alle prestaties die het levert is overbodig, maar het in kaart brengen van de juiste prestaties geeft inzicht in het resultaat van investeringen. Om vast te stellen welke prestaties gemeten moeten worden en wat de gestelde eisen zijn aan deze prestaties helpen wij vastgoedeigenaren, van gemeentes tot corporaties, met het vaststellen van KPI’s (Key Performance Indicators) en het vaststellen van meetmethodes en -instrumenten. Op deze wijze ontwikkelen wij een prestatiemanagementsysteem voor uw vastgoed.

Strategische onderhoudsvisie

Het onderhouden van een vastgoedportefeuille is door de omvang en grootte ervan de grootste kostenpost. Het strategisch onderhouden van een vastgoedportefeuille kan zodoende een aanzienlijke kostenbesparing opleveren én verhoogt de veiligheid en gezondheid in een gebouw. Het gebruiksrendement gaat omhoog. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het opstellen van strategische onderhoudsvisies. Wij helpen u graag met het opstellen van een visie zodat we samen kunnen werken aan een goed onderhouden vastgoedportefeuille.

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Björn van Huijgevoort
Directeur
06 42 13 86 15
b.vanhuijgevoort@p-v-m.nl
Roy Zöld
Directeur
06 25 30 00 44
r.zold@p-v-m.nl
Urs Veltrop
Vastgoedadviseur
040 291 40 20
u.veltrop@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
  • Investering in een langdurige klantrelatie;
  • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
  • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
  • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
  • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.