Ontwikkelen & Investeren

Wij ontwikkelen en realiseren voor u een aantrekkelijke en toekomstbestendige business case.

Investeren in vastgoed vergt informatie en analyse. De haalbaarheid van een ontwikkeling of investering in vastgoed en het rendement dat wordt gehaald, is afhankelijk van de grootte en stabiliteit van de inkomstenstroom én het binnen de perken houden van de kosten. Het opzetten van (her)ontwikkelingstrajecten vergt visie wat betreft wensen en eisen en afdekken van risico’s. Als vastgoedadviseurs adviseren wij bij (her)ontwikkelingsvraagstukken op functioneel, technisch en financieel gebied. Ook adviseren wij investeerders bij het investeringsproces met risico-inventarisatie en –sturing om zodoende een project te vinden of te creëren waarop gedegen rendementen kunnen worden gehaald. Hierbij onderscheiden we de volgende expertises.

Technische Due Diligence (TDD)

Investeren in vastgoed vraagt om inzicht in risico’s. Als investeerder wilt u zeker weten dat het vastgoed in kwestie een gezonde investering is, terwijl u als verkoper zeker wilt zijn over de conditie van het vastgoed dat u in de markt zet. Ook bij renovaties en transformaties worden TDD’s opgesteld om de risico’s en de kosten voor beheersing in kaart te brengen. Het inventariseren van risico’s tijdens een TDD-keuring spitst zich toe op de technische risico’s op gebouw niveau, lokaal overheidsbeleid, milieu- en duurzaamheidsaspecten en gezondheids- en veiligheidsaspecten op buurtniveau. Onze adviseurs hebben uitgebreide kennis verzameld over het in kaart brengen en managen van risico’s. Een Technische Due Diligence keuring biedt de zekerheid die u zoekt. Een rapportage met daarin de risico’s en praktische actiepunten en aandachtspunten is het resultaat.

Businesscase

Vastgoedontwikkeling is een discipline waarbij veel partijen met verschillende doelstellingen worden betrokken. Het gezamenlijke doel is het creëren van een mooi gebouw dat prettig is voor haar omgeving en gebruikers en goed functioneert. Om te zorgen dat dit gezamenlijke doel wordt bereikt met het financiële resultaat dat de investeerder wenst te halen, is het opzetten van een goede businesscase een must. In de businesscase worden de volgende zaken vastgelegd:

  • de doelgroep;
  • de financiële haalbaarheid;
  • risico’s omtrent wet- en regelgeving, veiligheid en gezondheid in de omgeving.

Een goede businesscase maakt uw ontwikkeling rendabel op financieel, juridisch en maatschappelijk vlak. Onze adviseurs ondersteunen of leiden het proces van het maken en opstellen van een succesvolle businesscase.

Life Cycle Costs

Het specifieke aan de vastgoedsector en vastgoedobjecten is de lange levensduur van de producten, ofwel het vastgoed. Om vastgoed optimaal te laten functioneren is onderhoud en herinvestering gedurende deze exploitatieperiode noodzakelijk. Een Life Cycle Costs berekening is het instrument om de investeringen in uw vastgoed te toetsen over de lange levensduur. Dit maakt exploitatiegericht sturen tijdens de ontwerpfase mogelijk. Een life cycle costs berekening pakt naast de investeringskosten ook de kosten tijdens de levensduur en daarmee worden alle kosten inzichtelijk gemaakt. Alleen door alle kosten mee te nemen kunt u een gefundeerde investeringsbeslissingen nemen.

Programma van eisen

Onze adviseurs stellen op basis van de vastgestelde doelgroep en locatie een Programma van Eisen op. Dit programma bevat de eisen die gesteld worden aan het ontwerp om het gebouw geschikt te maken voor de toekomstige gebruikers. Hierin worden de functies voor het nieuwe gebouw gespecificeerd, waaruit de technische eisen voor installatie, energie en constructie volgen. Ook de eisen op maatschappelijk en juridisch vlak die voor het toekomstig ontwerp van toepassing zijn worden vastgelegd. De adviseurs van PVM kunnen een volledig Programma van Eisen voor u opstellen en ondersteunen bij het vaststellen van de toekomstige gebruikers. Het Programma van Eisen dient het gehele ontwerpproces als basis en toetsingselement.

Integrale plantoetsing

Het vaststellen van wensen en eisen in een Programma van Eisen of tijdens de ontwikkeling van een businesscase is nuttig, maar heeft past echt nut wanneer deze financieel haalbaar blijkt. Wij toetsen het plan graag voor u op financiële haalbaarheid. Daarnaast leiden en controleren onze projectleiders het project gedurende de projectduur. We focussen zowel op de financiële voortgang als op het naleven en behalen van de gestelde eisen.

Meer weten over onze werkwijze of gewoon eens kennismaken?
We ontmoeten u graag!
Vastgoedspecialisten voor al uw vraagstukken
Onze mensen moeten het doen
De adviseurs van PVM zijn enthousiast, betrokken, deskundig, innovatief en energiek. Allen hebben zij een hart voor vastgoed, dat hen verbindt tot een hecht team van specialisten. Een selectie van onze mensen is beschikbaar voor contact en vragen:
Björn van Huijgevoort
Directeur
06 42 13 86 15
b.vanhuijgevoort@p-v-m.nl
Roy Zöld
Directeur
06 25 30 00 44
r.zold@p-v-m.nl
Nick van Steeden
Vastgoedadviseur
040 291 40 20
n.vansteeden@p-v-m.nl
middleBlockImg
Daarom kiest u voor PVM!
Kiest u voor PVM, dan kiest u voor...
  • Investering in een langdurige klantrelatie;
  • De gebruikers van gebouwen en hun tevredenheid als centraal uitgangspunt;
  • Ontzorging in alle facetten van vastgoed;
  • Vastgoedspecialisten in hart en nieren;
  • Een aanpak die rendeert.
PVM is méér dan uw vastgoedspecialist. We zijn uw adviseur, uw manager, uw sparringpartner, uw rechterhand in al uw vastgoedvraagstukken. U ontzorgen is dan ook onze eerste prioriteit.