Save the date: Corporatiedag 2019

Op 20 juni vindt dit jaar de Corporatiedag van Ortec Finance, Vabi en haar partners plaats. Ook PVM neemt als partner deel. PVM is vertegenwoordigd op locatie en zal samen met Vabi in een kennissessie ingaan op het onderwerp ‘CO2 neutraal, het echte verhaal’.

Corporatiedag

Jaarlijks organiseren Ortec Finance, Vabi en haar partners de Corporatiedag. Zowel kennisdeling als netwerken staan centraal. Dit jaar staat het thema ‘investeren’ centraal. In de kennissessies en workshops komt onder andere het volgende aan bod:

  • Financiële planning
  • Vastgoedwaardering
  • Strategie en portefeuillemanagement
  • Assetmanagement
  • Duurzaamheid
  • Vastgoeddata en BIM
  • Onderhoud

Koppeling vastgoeddata met tactisch en strategisch niveau

PVM is in samenwerking met verschillende partners dagelijks bezig met de ontwikkeling van slimme tools om het werk morgen wederom makkelijker te maken. PVM onderscheidt zich doordat we vanuit de kennis en expertise de koppeling tussen operationeel, tactisch en strategisch kunnen maken. Vastgoeddata is geen doel op zich, maar belangrijk om mee te sturen of plannen mee op te stellen. Denk aan de mogelijkheden van de koppeling tussen vastgoeddata en BIM. PVM kan onder andere middels de vastgoeddata en het beleid op een slimme manier integrale (investerings)begrotingen opstellen. Ook kunnen we voor de komende 30 jaar inzichtelijk maken welke projecten wanneer integraal aangepakt dienen te worden en wat de kosten hiervan zijn. Denk aan alle mogelijkheden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hierover contact opnemen met Roy Zöld.