PVM heeft de nulmeting voor het nieuwe huisvestingsstelsel van de 21 Rijksmusea met succes afgerond.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft PVM nulmetingen laten uitvoeren bij 21 rijksmusea, waarbij ze hebben gekeken naar de instandhouding en huisvesting van de musea. De aanleiding hiervoor is een pilot waarbij de huisvestigingsstelsel van rijksmusea per 1 januari 2017 is gewijzigd. Een deel van de musea heeft zeggenschap gekregen over de gebouwen met budgetverantwoordelijkheid voor de instandhouding. Een ander deel van de musea doen in het nieuwe stelsel voor de uitvoering van hun instandhoudingsplannen een beroep op het Rijksvastgoedbedrijf. De nulmeting die door PVM is uitgevoerd besloeg twee componenten; een beleidsmatig onderzoek en een gebouweninspectie. Met de uitvoering van de inspecties heeft PVM gekeken naar de staat van het gebouw en in het beleidsmatig onderdeel is de wijze waarom de musea de komende jaren gaan werken aan goed huisvaderschap en ondernemerschap onderzocht. Daarnaast heeft PVM gekeken naar de manier waarop de musea zich hebben voorbereid op het nieuwe huisvestingsstelsel, hierbij is gekeken naar strategie en beleid, organisatie, proces, financiën en kwaliteit. PVM heeft veel kennis in huis en heeft prima nulmetingen opgeleverd die gebruikt zullen worden bij de evaluatie van de pilot in 2021.
Jan de Jong

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap