PVM adviseur brandveiligheid voor woningcorporatie Rochdale

Woningcorporatie Rochdale heeft veiligheid van haar huurders hoog in het vaandel staan. Om het brandveiligheidsniveau van haar wooncomplexen inzichtelijk te maken, heeft Rochdale enkele jaren geleden een brandveiligheidsscan laten uitvoeren.

De conclusie van de scan: Het brandveiligheidsniveau van 110 complexen behoeft aandacht.

Rochdale heeft aan PVM gevraagd om het brandveiligheidsniveau per complex te categoriseren en complexmatig een advies uit te brengen over welke maatregelen er op dit gebied nodig zijn; deze maatregelen lopen uiteen van bewonersgedrag tot bouwkundige maatregelen.

Er is gestart met een pilot, daarvan loopt nu de aanbesteding. De uitkomst van de pilot is één maat voor de te verwachten ingrepen, kosten en planning voor de rest van het project.

Als adviseur Brandveiligheid ondersteunt, adviseert en ontzorgt PVM woningcorporatie Rochdale bij de Pilot en het vervolgtraject.