Even voorstellen: Jeffrey de la Mar – Brandveiligheidsadviseur

Medio april ben ik begonnen als brandveiligheidsadviseur bij PVM. Ik stel mij graag aan u voor.

Bij PVM ben ik de uitdaging aangegaan om aan de slag te gaan als nieuwe kartrekker van het brandveiligheidsteam. PVM is een bekende en vertrouwde naam op gebied van risicomanagement en vastgoed. De deskundigheid, pragmatische insteek, klantgerichtheid, evenals het oog voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers spreken mij zeer aan.

Mijn ambitie is om de komende jaren het kwaliteitsniveau van onze brandveiligheidsadviezen naar een nog hoger niveau te tillen en dit in de praktijk te mogen brengen in uitdagende projecten. De eerste stappen hiervoor heb ik reeds kunnen zetten. Ik had de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan met diverse brandveiligheidsvraagstukken in o.a. zorgsector en de corporatiesector.
Met ruim 10 jaar ervaring met betrekking tot brandveiligheid en het hebben gevolgd van meerdere brandveiligheidsopleidingen, kijk ik er naar uit om mijn ambities verder waar te kunnen maken bij PVM.

Naar mijn mening is er op het gebied van brandveiligheid nog veel te verbeteren wanneer het vastgoed betreft. Ik vind dat men te deterministisch te werk gaat vanuit overheidswege. Een probabilistische aanpak met betrekking tot brandveiligheid zorgt voor maatwerkadvies en is meer gericht op de aanwezige risico’s in een bouwwerk. Ik zie het als een sport om voor een opdrachtgever een brandveiligheidsconcept te ontwikkelen dat zo efficiënt mogelijk tot stand komt en waarin de veiligheid voldoende wordt gewaarborgd. Wanneer het gaat om brandveiligheid is de volgende uitdrukking van toepassing: ‘’er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden’’. Er zijn meerdere toepasbare oplossingen denkbaar om tot een brandveilig gebouw te komen. De kunst is echter om de meest efficiënte weg te kiezen om dat doel te bereiken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen PVM op het gebied van brandveiligheid of wilt u persoonlijk kennis maken? Schroom niet om contact op te nemen. Ik kijk er naar uit om binnenkort eens kennis met u te maken.